CASTROL AIRCOL 200

Liên hệ

Dãy sản phẩm Castrol Aircol 200 gồm hai sản phẩm được chọn lọc đặc biệt từ các loại dầu gốc khoáng tinh lọc có tính bền hóa học và bền nhiệt, điểm rót chảy thấp nhờ khuynh hướng ít tạo sáp.

Mã: 1629 Danh mục: