Dầu Exxon Marcol N82

Liên hệ

Dầu Exxon Marcol N82 là một hỗn hợp tinh chế của các hydrocacbon lỏng. Nó là một chất lỏng không màu, trong suốt và về cơ bản là không mùi và không vị. Nó thu được từ dầu mỏ thông qua một số giai đoạn tinh chế, bao gồm cả quá trình tinh chế cuối cùng bằng quá trình hydro hóa xúc tác.

Marcol 82 được sản xuất để vượt quá yêu cầu về độ tinh khiết của Dược điển. Do tính trơ hóa học vượt trội, nó thể hiện màu sắc và độ ổn định oxy hóa tốt hơn hầu hết các loại dầu khoáng và dầu thực vật, khi được bảo quản và sử dụng trong các điều kiện được kiểm soát.

Mã: 1417 Danh mục: