Dầu Mobilfluid 424

Liên hệ

Mobilfluid 424 là chất bôi trơn máy kéo đa năng hiệu suất cao được thiết kế để đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu về chất lỏng truyền động và thủy lực.

Dầu nhớt dành cho máy kéo đa năng Mobil, Hoa Kỳ