DẦU XI LANH MOBIL 600 W SUPER CYLINDER OIL

Liên hệ

Mobil 600 W Super Cylinder oil là dầu xi lanh cao cấp độ nhớt cao được thiết kế để sử dụng cho bánh răng động trục vít dạng kín ở tốc độ trung bình đến tốc độ cao, nhiệt độ cao và những nơi tải nặng, tốc độ chậm hoặc nhiệt độ cao cần độ nhớt cao. Chúng cũng được thiết kế để sử dụng cho các ứng dụng động cơ xi lanh hơi nước. Chúng được chế tạo từ dầu gốc chất lượng cao có khả năng chống ô xy hóa, suy giảm bởi nhiệt và giảm tạo cặn sinh ra bởi nhiệt độ cao của các xi lanh hơi.

Mã: 1477 Danh mục: