Mỡ chịu nhiệt Mobil Grease XHP 462

Liên hệ

Mỡ bôi trơn Mobilgrease XHP 462 là mỡ bôi trơn phức hợp lithium dịch vụ mở rộng dành cho nhiều loại ứng dụng nặng và điều kiện hoạt động. Những loại mỡ này được thiết kế để vượt trội hơn các sản phẩm thông thường bằng cách áp dụng công nghệ sản xuất phức hợp lithium độc quyền hiệu suất cao.Mỡ bôi trơn

Mã: 1472 Danh mục: