Mỡ Molywhite RE No.00

Liên hệ

Ứng dụng: Bôi trơn ổ bi, gối đỡ của Robot và các máy chính xác khác

Đóng gói: Xô 16kg

Nguồn gốc: Nabtesco Japan