MỠ THỰC PHẨM MOBILGREASE FM 101

Liên hệ

Mobilgrease ™ FM 101 và FM 222 là các sản phẩm đa năng hiệu suất cao được thiết kế đặc biệt cho việc bôi trơn máy móc chế biến thực phẩm. Mobilgrease FM 101 và FM 222 được xây dựng với các bộ phận đáp ứng các yêu cầu của CFR 178.3570, Chương 21, và được NSF đăng ký như các chất bôi trơn được phân loại H1. Mobilgrease FM 101 và FM 222 được sản xuất tại các cơ sở được chứng nhận ISO 22000 và đáp ứng các yêu cầu của ISO 21469 nhằm đảm bảo duy trì độ toàn vẹn sản phẩm cao nhất.

Mã: 1437 Danh mục: