Mobil SHC™ 500 Series

Liên hệ

Dầu Mobil SHC ™ 500 Series là dầu thủy lực hiệu suất đặc biệt được pha chế từ dầu gốc hydrocacbon tổng hợp, không chứa sáp kết hợp với hệ thống phụ gia siêu ổn định được thiết kế cẩn thận. Chúng là dầu thủy lực chất lượng cao, nhiệt độ rộng, ổn định cắt với các đặc tính bơm được kiểm soát ở nhiệt độ thấp và bảo vệ chống mài mòn tối đa cho các máy bơm cánh, piston và bánh răng áp suất cao