Tư vấn kỹ thuật về dầu mỡ công nghiệp

I- Hướng dẫn trước khi sử dụng:

1. Lựa chọn cho dầu động cơ:

Theo khuyến cáo đúng nhà chế tạo( ví dụ: Trong catalogue chuẩn ôtô Honda hướng dẫn chọn dầu cấp API:SE,SAE:40)

Dầu chất lượng tốt thay thế cho dầu động cơ có chất lượng thấp

Động cơ, tất cả thiết bị máy móc cũ có thể dùng dầu cấp độ nhớt khá cao hơn 1 cấp(SAE 40 thay đáp ứng SAE 30)


2. Lựa chọn cho dầu truyền động, hộp số:

Theo khuyến cáo đúng nhà pha chế

Tải trọng nhỏ, tốc độ cao: Dầu có độ nhớt thấp; tải trọng lớn, tốc độ thấp: Dầu có độ nhớt cao; tải trọng khá cao, hệ số trượt lớn dụng dầu có phụ gia EP.

Điều kiện làm việc ở tại nhiệt độ rất cao nên dùng dầu tổng hợp, xứ lạnh nên sử dụng dầu đa cấp

Các thiết bị máy móc cũ có thể sử dụng dầu cấp độ nhớt rất cao hơn một cấp.

II- Đánh phí chất lượng dầu nhờn trong quá trình sử dụng:

Lấy mẫu, phân tích, khuyến cáo về chất lượng dầu cũng như nguyên nhân

1.Lấy mẫu: Mẫu phải đại diện cho dầu đang sử dụng: Bình đựng mẫu sạch, kín; Dầu được trộn đều( hoạt động) trong hệ thống hoặc lấy chính vị trí; Ghi rất nhiều thông số( động cơ, số giờ, đại điểm lấy mẫu…); mục đích(định kì luôn luôn sự cố).

2. Phân tích rất nhiều chỉ tiêu: Độ nhớt, nhiệt độ bắt cháy, cặn, nước, TBN/TAN, hàm lượng kim loại… tại nhiều Phòng thử nghiệm quốc gia đúng PLC VILAS017( ở tại doanh nghiệp công ty Hóa dầu ), VILAS 022( tại nhà máy dầu nhờn Nhà Bè) hoặc VILAS 066( tại nhà máy dầu nhờn Thượng lý).

3.Khuyến cáo về chất lượng:

- Độ nhớt làm dài do dầu nhiễm ô xy hóa, cặn cao, lẫn dầu có dộ nhớt rất cao hơn và nước; giảm do lẫn dầu có độ nhớt thấp hơn, nước, tác nhân làm lạnh, nhiên liệu và cũng như hợp chất polymer nhiễm cắt.

- Nhiệt độ bắt cháy giảm do lẫn nhiên liệu và nhiễm phân hủy do nhiệt độ quá rất cao (cracking).

- Cặn cao: Cặn pentane(Tổng hàm lượng tạp chất rằn và hữu cơ và cũng như vô cơ): bụi, kim loại mài mòn, muội hoặc các mặt hàng oxi hóa cảu nhiên liệu và cũng như dầu; Cặn Toluene : Tạp chất vô cơ, có xác định với ly tâm

- Nước: Do rò rỉ thường xuyên hơi nước ngưng tụ trong hệ thống sẽ thúc đẩy quá trình ô xy hóa, tạo nhũ nên phải lọc bằng ly tâm thường lọc chân không.

- TAN cao do nhiễm ô xy hóa. TBN cao do lẫn dầu có TBN rất cao hơn, giảm phí 50% mức chi phí trị khởi đầu thì phải thay dầu.

- Phân tích kim loại: Theo hàm lượng kim loại giúp biết các bộ phận bị mài mòn.

>>> Dầu thủy lực chống cháy

Bảo quản dầu nhờn

1 số điều cần lưu ý khi bảo quản dầu nhờn:

- Bảo quản trong phuy, khắc phục nhiệt độ quá rất cao

- Để trong nhà kho

- Phuy cần phải được xếp đặt hợp lí, được đảm bảo tốt nhập trước xuất trước…

- Để ngoài bãi: Phuy cần phải được để nằm ngang, chống không để nước mưa đọng trên nắp phuy, dễ thẩm thấu vào dầu.Chia sẻ :