CASTROL HLX

Liên hệ

HLX là dầu nhớt động cơ diesel tính năng cao (SHPD) được đặc biệt thiết kế để đáp ứng các yêu cầu mới nhất của dầu nhớt động cơ đơn cấp dùng trong ngành hàng hải, cho phép định kỳ thay dầu dài tương đương với tính năng của dầu tổng hợp.

HLX có hai cấp độ nhớt là SAE 30 và SAE 40.

Mã: 1604 Danh mục: