DẦU BÁNH RĂNG VÀ Ổ TRỤC MOBIL SHC 629

Liên hệ

Dầu bánh răng và Ổ trục Mobil SHC 629 thì tương thích với các sản phẩm dầu gốc khoáng, nhưng sự pha trộn có thể làm giảm hiệu suất của chúng. Do đó Dầu bánh răng và Ổ trục Mobil SHC 629 được khuyến cáo rằng trước khi một hệ thống chuyển sang dùng dầu của dòng Dầu bánh răng và Ổ trục Mobil SHC 629, hệ thống nên được xúc rửa sạch hoàn toàn dầu cũ để đạt được lợi ích hiệu suất tối đa.