Dầu động cơ Mobil Pegasus 1

Liên hệ

Dầu động cơ Mobil Pegasus 1
Mobil Pegasus 1 là dầu động cơ khí tổng hợp chất lượng siêu cao cấp nhằm đáp ứng hiệu suất cao nhất yêu cầu của động cơ khí đốt tăng áp và đốt cháy nạc đòi hỏi khắt khe nhất. Nó được xây dựng từ chất lỏng cơ bản tổng hợp không chứa sáp và hệ thống phụ gia vượt trội để cung cấp hiệu suất không thể đạt được với dầu động cơ xăng dầu thông thường.

Mã: 1286 Danh mục: