Dầu máy biến áp Mobilect 39

Liên hệ

Mobilect 39 là một khoáng ức chế cách điện cao cấp có tính chất điện môi rất tốt và ổn định oxy hóa dành cho máy biến áp, thiết bị chuyển mạch và thiết bị điện khác.

Mã: 1360 Danh mục: