Dầu thủy lực Shell Tellus S2 MX 3

Liên hệ

Dầu thuỷ lực Shell Tellus S2 MX 32 là loại dầu khoáng được tinh chế bằng dung môi, chất lượng cao và có chỉ số độ nhớt cao, được xem là dầu đã đạt ” tiêu chuẩn chung ” trong lĩnh vực dầu thuỷ lực công nghiệp

Mã: 1152 Danh mục: