Dầu truyền nhiệt Shell Heat Transfer Oil S2

    Liên hệ

    Shell Heat Transfer S2 dựa trên cơ sở dầu gốc khoáng tinh chế được lựa chọn kỹ, có khả năng chống cracking dầu, chống ôxi hóa và hiện tượng bị đặc lại. Điều này giúp kéo dài thời gian thay dầu, gia nhiệt hiệu quả và khả năng bơm tuần hoàn tốt đảm bảo nhiệt độ màng dầu trên bề mặt thanh gia nhiệt không vượt quá các giới hạn nêu dưới đây.

    Mã: 1187 Danh mục: