ILOCUT 603

Liên hệ

Castrol Ilocut 603 là loại dầu cắt không pha, gốc khoáng, đã được sulphur hóa, không chứa clo, được sử dụng trong các nguyên công nặng tải.

Mã: 1612 Danh mục: