MỠ BÔI TRƠN MOBILITH SHC 220

Liên hệ

Mobilith SHC 220 là một loại mỡ đa dụng chịu áp lực cực trị có cấp NLGI 2 được khuyến nghị cho các xe tải nặng và trong các ứng dụng công nghiệp. Mỡ có dầu gốc tổng hợp với độ nhớt ISO VG 220. Nhiệt độ vận hành của Mobilith SHC 220 được khuyến cáo từ -40ºC* đến 150ºC.

Mã: 1458 Danh mục: