MỠ BÔI TRƠN MOBILITH SHC 221

Liên hệ

Mobilith SHC 221 là một loại mỡ có cấp NLGI 2 với dầu gốc tổng hợp có cấp nhớt ISO VG 1000 và được tăng cường mạnh mẽ các chất bôi trơn rắn bao gồm 11% than chì và 1% molybdenum disulphide nhằm bảo vệ tối đa các ổ lăn và ổ trượt dưới chế độ bôi trơn biên. Sản phẩm này có thể tăng tuổi thọ ổ đỡ dưới các điệu kiện thấp tốc khắc nghiệt, tiếp xúc trượt và nhiệt độ cao. Mobilith SHC 1000 Special có nhiệt độ vận hành khuyến cáo từ -30°C* đến 150 °C với chu kỳ tái bôi trơn thích hợp.

Mã: 1459 Danh mục: