MỠ SHELL GADUS S5 V42P 2.5

Liên hệ

MỠ SHELL GADUS S5 V42P 2.5 Tiết kiệm chi phí thông qua Chi phí màng chắn dầu thấp hơn do sử dụng dầu gốc XHVI tiên tiến thay vì PAO và hoặc este tương thích hơn với vật liệu màng chắn cho phép sử dụng màng chắn chi phí thấp hơn trong khi có được tuổi thọ kéo dài tương tự. · Chi phí bảo trì thấp hơn do tuổi thọ dài hơn có thể nhận được trong động cơ điện và vòng bi tốc độ cao đó là kết quả của việc sử dụng chất làm đặc thích hợp và công nghệ phụ gia được chọn lọc, được Shell phát triển và thử nghiệm. · Giảm chi phí do hiệu suất tuyệt vời ở vòng bi tốc độ cao máy công cụ thường sử dụng đắt hơn nhiều nhờ vào các công ty chuyên nghiệp, hiệu suất này là kết quả của công nghệ tiên tiến hàng đầu đến từ việc đầu tư liên tục vào việc nghiên cứu và phát triển mỡ

Mã: 1196 Danh mục: