DẦU BÁNH RĂNG VÀ Ổ TRỤC MOBIL SHC 636

Liên hệ

Dầu bánh răng và Ổ trục Mobil SHC 636 tương thích với các sản phẩm dầu gốc khoáng nhưng sự pha trộn có thể làm giảm hiệu suất của chúng. Do đó Dầu bánh răng và Ổ trục Mobil SHC 636 được khuyến cáo rằng trước khi một hệ thống chuyển sang dùng dầu của dòng Dầu bánh răng và Ổ trục Mobil SHC 636, hệ thống nên được rửa sạch hoàn toàn dầu cũ để đạt được lợi ích hiệu suất tối đa.

Mã: 1305 Danh mục: