AEROSHELL TURBINE OIL 500

Liên hệ

Dầu động cơ tuabin AeroShell 500

Cải thiện hiệu suất động cơ của bạn và giúp động cơ hoạt động lâu hơn với Dầu động cơ tuabin AeroShell 500 (ASTO 500). Loại dầu tổng hợp 5 mm2/s này bao gồm sự kết hợp cân bằng của các chất phụ gia được lựa chọn cẩn thận để mang lại sự ổn định nhiệt và oxy hóa cũng như sự thụ động kim loại tốt hơn