Dầu truyền nhiệt Total Seriola 1510

    Liên hệ

    Total Seriola 1510 là sản phẩm dầu truyền nhiệt gốc khoáng cao cấp có hệ số truyền nhiệt cao.

    Nhà sản xuất: Total

    Bao bì: Phuy 208L

    Mã: 1509 Danh mục: