Dầu Tuần Hoàn Shell Morlina S4 B 1000

Liên hệ

Dầu Tuần Hoàn Shell Morlina S4 B 1000( Tên cũ : Omala RL 1000)

Dầu Tuần Hoàn Shell Morlina S4 B 1000 là Dầu tuần hoàn & bạc đạn tiên tiến dựa trên công nghệ tổng hợp.Dầu Shell Morlina S4 B là dầu bôi trơn tuần hoàn và ổ trục tổng hợp hiệu suất cao, được sản xuất với chất lỏng cơ sở hiệu suất. Chúng cung cấp hiệu suất bôi trơn vượt trội, bao gồm cải thiện hiệu quả năng lượng,khả năng lọc và tuổi thọ lâu dài ngay cả trong các điều kiện hoạt động khó khăn.

Mã: 1228 Danh mục: