AEROSHELL OIL W 100 PLUS

Liên hệ

AeroShell 100 Plus

Phụ gia hiện đại đến với Dầu động cơ hàng không

Shell đã phát triển một loại dầu hàng không đơn cấp mới tận dụng công nghệ phụ gia hiện đại. Loại dầu này, AeroShell Oil W100 Plus, là loại SAE 50 tương tự như loại W100 truyền thống, nhưng bao gồm chất phụ gia chống mài mòn, chất phụ gia chống ăn mòn và chất thụ động kim loại.

Danh mục: Từ khóa: