Dầu máy biến áp Mobilect 44

Liên hệ

Mobilect 44 là một khoáng ức chế cách điện cao cấp có tính chất điện môi rất tốt và ổn định oxy hóa dành cho máy biến áp, thiết bị chuyển mạch và thiết bị điện khác.

Mã: 1361 Danh mục: